Đổi Server Nếu Không Load Được:

Người vợ hàng xóm bị bạo hành, tôi tranh thủ gọi sang nhà trấn an địt cho phê run cả chân